Recommended Sponsor Painted-Moon.com - Buy Original Artwork Directly from the Artist

Source: New Zealand Parliament – Hansard

TUESDAY, 30 MAY 2023

The Speaker took the Chair at 2 p.m.

KARAKIA/PRAYERS

SPEAKER: Members, in celebration of Samoan Language Week, I have asked Lemauga Lydia Sosene to say the prayer in the Samoan language.

LEMAUGA LYDIA SOSENE (Labour): Tatou ifo ma tatalo. Le Atua Silisili ese e, matou te sulaina lau Afio mo fa’amanuiaga ma tofi ua e fa’au’uina ai i matou. E lafoa’i ni o matou lagona ma manatua ta’ito’atasi i le amana’iaina o le Masiofo o Peretania. Matou te tatalo ina ia tonu ma fa’amaoni fuafuaga ma fa’ai’uga uma i totonu o lenei Maota Fono. Ia talosia ta’ita’i o lenei Mālō ina ia maua le tōfā mamao, le fa’apalepale ma le agamalū, auā le manuia ma le filemū o Niu Sila. O le matou tatalo lea, e ala atu i le suafa pele o Iesu Keriso, Amene.

[Almighty God, we give thanks for the blessings which have been bestowed on us. Laying aside all personal interests, we acknowledge the King, and pray for guidance in our deliberations, that we may conduct the affairs of this House with wisdom and humility, for the welfare, peace and compassion of New Zealand. Amen.]

MIL OSI