Recommended Sponsor Painted-Moon.com - Buy Original Artwork Directly from the Artist

Source: New Zealand Parliament – Hansard

THURSDAY, 4 AUGUST 2022

The Deputy Speaker took the Chair at 2 p.m.

KARAKIA/PRAYERS

DEPUTY SPEAKER: Te Atua mana, te ‘akameitaki atu nei matou iākoe no te tākinga meitaki ta’au i riringi mai ki runga ia matou. Te ‘akaruke nei matou i to matou tu tangata. Te ‘akamā’ara nei matou i te Ariki Vaine, e te pure nei matou kia arataki koe i ta matou ‘uri’uri’anga manako, kia rave matou i ta matou ‘anga’anga i roto i teia ngutu’are, na roto i te pakari, te tuatua tika, e te ‘ākono’anga meitaki no te ao, e to matou basileia Nūtirēni, na roto i te ingoa o Iesu Mesia, ‘Āmene.

MIL OSI