Recommended Sponsor Painted-Moon.com - Buy Original Artwork Directly from the Artist

Source: New Zealand Parliament – Hansard

TUESDAY, 2 AUGUST 2022

Mr Speaker took the Chair at 2 p.m.

KARAKIA/PRAYERS

TANGI UTIKERE (Labour—Palmerston North): Te Atua Mana, te akameitaki atu nei matou iakoe no toou takinga meitaki taau i riringi mai ki runga ia matou. Te akaruke nei matou i to matou tu tangata, te akamaara nei matou i te ariki vaine, e te pure nei matou kia arataki koe i ta matou uriuri anga manako, kia rave matou I ta matou angaanga i roto i teia ngutuare na roto i te pakari, te tuatua tika e te akaaka no te meitaki e te au o to matou basileia Niu Tireni. Amene.

MIL OSI