Recommended Sponsor Painted-Moon.com - Buy Original Artwork Directly from the Artist

Source: Human Rights Commission

E te tōtara haemata, te rākau tapu o te wao nui a Tāne. Te uri ō Hawea, ō Poporo, ō Hinerupe, ō Rongomaiwahine, ō Ngāti Kuripakiaka, e tangi-momotu nei te ngākau mōu. Takahia atu rā, te ara whanaunga a o mātua tīpuna, haere, okioki atu – ki tua o Paerau.

Kua ngū tō reo whakatenatena I te Ture. Kua ngū tō reo whakatinana i tōna kupu. Waiho mai ko ō mātauranga pūrakau hei tikitiki mō tō iwi Māori. Haere I runga I ngā Maunga kōrero, ngā pae Maunga a ō tupuna e moe nei I te whenua, rātou kua whetūrangitia, rātou kua ngaro ki te pō.

Mahue mai tō whānau, tō iwi māori, me tō rangatiratanga hei whakaruruhau mō mātou katoa. Kia noho mai tō mana-motuhake hei korowai i a mātou me ō mātou mahi katoa.

E te rangatira ō tawhito, e moe, e moe, haere rā koe, e oki.

Today we pay tribute to Moana Jackson, of Ngāti Kahungunu and Ngāti Porou, who passed away this morning.

He left a profound legacy through his work as an advocate, facilitator and educator for Te Tiriti o Waitangi, human rights and social justice.

He played an important role in the drafting of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

His contributions have paved the way for us all, to a better understanding of how Aotearoa New Zealand can grow forward, uplifting human rights and Te Tiriti o Waitangi.

And so we acknowledge him: 

A tōtara in the forest of Tane has fallen. Return to your home; to your people; to Matahiwi Marae.

May your journey to your ancestors be as humble as your presence, and as wise as the words you have left for many to ponder, action and implement.

Let not your knowledge be in vain, but may it light the way for generations to come.

MIL OSI