Post sponsored by NewzEngine.com

Source: New Zealand Labour Party

E ngā mana
E ngā reo
E ngā tangata whenua o Te Whanganui-a-Tara, tēnā koutou
E tika ana te korero
Ehara taku toa i te toa takitahi
He toa takitini kē
Nō rēira tātou e huihui mai nei
Ka Hoake Tonu Tātou

MIL OSI