Post sponsored by NewzEngine.com

Source: New Zealand Parliament – Hansard

WEDNESDAY, 4 AUGUST 2021

The Speaker took the Chair at 2 p.m.

KARAKIA/PRAYERS

TANGI UTIKERE (Labour—Palmerston North): Te Atua Mana, te akameitaki atu nei matou iakoe no toou takinga meitaki taau i riringi mai ki runga ia matou. Te akaruke nei matou i to matou tu tangata, te akamaara nei matou i te ariki vaine, e te pure nei matou kia arataki koe i ta matou uriuri anga manako, kia rave matou I ta matou angaanga i roto i teia ngutuare na roto i te pakari, te tuatua tika e te akaaka no te meitaki e te au o to matou basileia Niu Tireni.

[Cook Islands Māori text to be inserted by the Hansard Office.]

Amene.

MIL OSI