Post sponsored by NewzEngine.com

Source: MIL-OSI Submissions

9 November 2020

Connections to people and place key to Māori wellbeing – Media release

More than 9 out of 10 Māori people said the health of the natural environment was quite or very important to them, Stats NZ Tatauranga Aotearoa said today.

Data on kaitiakitanga (guardianship) and traditional practices was collected in Te Kupenga 2018, Stats NZ’s survey of Māori wellbeing. Almost 8,500 adults (aged 15 years and over) of Māori ethnicity and/or descent answered the survey.

“For many Māori, connecting to where they come from, such as their marae tipuna and the surrounding environment, is central to their wellbeing,” labour market and household statistics senior manager Sean Broughton said.

Ngā hononga ki ngā tāngata me te takiwā te kaupapa matua mō te toiora Māori

Neke atu i te 9 o ngā tāngata Māori 10 i kī, ko te hauora o te aotūroa he āhua hira, he tino hira rānei ki a rātou, e ai ki Tatauranga Aotearoa Stats NZ i te rā nei.

I kohia he raraunga mō te kaitiakitanga me ngā mahi tuku iho i roto i Te Kupenga 2018, te tirohanga a Tatauranga Aotearoa ki te toiora Māori. Tata ki te 8,500 ngā pakeke (15 tau te pakeke, kei runga ake rānei) he momo Māori, he uri Māori hoki/rānei, i whakautu i te tirohanga.

“Mō te tini o ngāi Māori, he mea taketake tā rātou hono atu ki te wāhi i ahu mai ai rātou, pēnei te marae tipuna me te taiao o waho, mō tō rātou toiora,” e ai ki te kaiwhakahaere o te mākete kaimahi, me ngā tatauranga kāinga noho, ki a Sean Broughton.

Visit our website to read these news stories, information release, infographic, and to download CSV files:

MIL OSI